Kuvauspalvelut

Kiinteistöille ja rakennuksille :

 • Kattojen kuntotarkastukset
 • Sadevesijärjestelmien tukkeumien paikantaminen ja tarkastaminen
 • Rakennusten lämpövuotojen paikallistaminen julkisivusta ja yläpohjasta
 • Kosteuden paikallistaminen kattorakenteista
 • Rakennushankkeiden kuvaaminen vaiheittain

Teollisuudelle:

 • Kaukolämpöverkoston lämpökuvaus, vuotokohtien paikantaminen
 • Voimalinjojen tarkistuskuvaukset
 • Aurinkopaneelien tarkastuskuvaukset
 • Tuulivoimaloiden tarkastukset
 • Suurten säiliöiden, siilojen, boilereiden ja tankkien ulkopuoliset tarkastuskuvaukset
 • Piippujen, kuljettimien, siltojen ja mastojen tarkistuskuvaukset

Muita ilmakuvauskohteita:

 • Kiinteistöjen ja tonttien ilmakuvaus esimerkiksi myyntiä varten
 • Tonttien kuvaaminen maisemointisuunnittelua varten
 • Metsä- ja peltoalueiden kuvaaminen
 • Vahinkokuvaukset